Det Europæiske Hus

DEH er en humanitær, non-profit NGO for social inklusion af udsatte grupper. Alle har ret til at tage del i deres samfund. DEH skaber projekter på tværs af alder, diagnoser og grænser med partner organisationer i andre lande.

Om os

DEH arbejder for at skabe social inklusion for mennesker med handicap eller andre særlige forudsætninger (som kan sætte dem i udsatte livsomstændigheder), så de kan har muligheder for at være en del af deres lokale samfund. DEH bygger på en frivillig indsats både i det daglige og i projekterne

DEH blev grundlagt 24. november 1994 for at forhindre, at børn i Rumænien blev sendt på voksen institution, når de fyldte 18 år. Siden da har vi arbejdet og været med til at støtte mange projekter og aktiviteter i mange lande, især Danmark, Østeuropa, Rusland, Laos og Centralasien.

DEHs formål er almennyttigt ved gennem socialt, kulturelt og andet arbejde på nationalt og internationalt plan at virke for inklusion af de dårligst stillede grupper i deres respektive samfund, således at disse får mulighed for at opnå en aktiv livskvalitet som alternativ til anbringelse på institutioner.

DEH har blandt andet arbejdet med inklusion af Roma børn i skoler i Bulgarien, etablering af krisecentre for udsatte børn og kvinder i Litauen, udvikling af alternative community-based tilbud for handicappede i Rumænien, empowerment af unge med dobbeltdiagnose i Danmark osv.

Vores medlemmer (GF – generalforsamlingen) er den øverste myndighed i organisationen; hvert år beslutter GF hvem der skal være i bestyrelsen. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede drift og vælger formandskabet, der består af formanden, næstformanden og kasserer.

DEH er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser.

Vi arbejder særligt med retten til undervisning og uddannelse, arbejde og andre af FN’s Standard Regler i en kontekst af især SDGs 4, 8, 10, 17 og civilsamfundsudvikling.

DEH er medlem er en række danske og internationale foreninger, som vi samarbejder med i mange forskellige projekter.

Vores team

P1010726
Lise From
Chairman
+45 30 89 08 20
P1010729
Henrik Haubro
Treasurer
+45 28 40 17 23
P1010728
Hüseyin Koc
Office Assistant
+45 60 17 33 63
P1010723
Søren Birch Jensen
AC office employee
+45 20 60 08 91
P1010724
Lene Petersen
Project Coordinator for Belarus
edf
Valerya Shvets
Project Coordinator for Kyrgyzstan

Galleri

Find os

X