DareGender

I DareGender tør vi udfordre de kønsnormer, vi oplever omkring os. Vi nuancerer og nedbryder hver dag negative og snævre maskulinitetsforståelser. Vores mission er, at vi sammen skaber et samfund, hvor ingen er begrænset af sit køn.

Om os

I DareGender arbejder for at skabe en verden, hvor alle har lige muligheder for at udleve deres drømme og forløse deres livspotentiale – uanset hvilket køn de er født med.

Vi vil fremme ligestilling mellem kønnene for at forebygge vold og skabe sundere samlivsformer. Køn er én af de primære måder, vi mødes på i samfundet. Vi udlever os selv gennem vores køn, men vi begrænses også: Vi bliver stillet forhindringer, som gør, at vi ikke kan være dem, vi er, eller vi opfører os mod andre på en måde, som forhindrer os i at respektere dem som ligeværdige mennesker.

Alle køns perspektiver er vigtige i arbejdet for en bedre og mere ligestillet verden. Det er nødvendigt, at ligestilling sker som et samlet samfundsmæssigt og politisk engagement, hvor alle deltager. Men mænd er ofte underrepræsenteret i dette arbejde og overset i debatten. Derfor ønsker DareGender særligt at engagere og involvere mænd som forandringsskabere. For ‘mand’ er også et køn – på godt og ondt.

Ét af vores kernefokuspunkter er mental trivsel. Mange unge mænd giver udtryk for, at de føler sig ensomme og kæmper med at håndtere deres følelser. De har også tre gange højere risiko for at begå selvmord end kvinder i samme aldersgruppe. Derfor har vi startet telefonlinjen MandSnak (www.mandsnak.dk), hvor du anonymt kan ringe ind, hvis du som mand har brug for nogen at tale med om dine udfordringer.

I DareGender bygger vi vores aktiviteter på fakta og forskning og samarbejder med nordiske og internationale organisationer. DareGender er apolitisk og åben for alle uanset politisk ståsted, trosretning, kønsidentitet og seksuel orientering. Vil du hjælpe os, have hjælp af os eller bare vide mere om vores projekter, så besøg www.daregender.dk.

Vores team

Portræt, Henriette
Henriette Højberg
Sekretariatsleder

Find os

X