Blaffernationen

Blaffernationen vil styrke sammenhængskraften, fællesskabet og tilliden til hinanden i Danmark via tilfældige møder og samtaler med fremmede. Vi deler historier, vi lytter til hinanden, vi nedbryder fordomme og bruger samtidigt ressourcerne bedre ved at fylde bilerne op

Om os

Blaffernationen er en bevægelse med formålet om at gøre Danmark til en blaffernation, gennem udvikling og opbakning af blafferprojekter over hele Danmark. Vi holder foredrag og underviser. Vi laver oplysningskampagner og bygger blaffestoppesteder over hele landet. Vi former infrastrukturer og samarbejder med fokus på tillid, nysgerrighed og ressourcebevidsthed.

Blaffernationen er bygget op omkring tre værdier: Miljø, tillid og eventyrlyst. Ved at få flere til at blaffe og flere bilister til at samle blaffere op vil vi skabe bedre rammer for gode spontane oplevelser på landevejene og motorvejene i hele landet. Når flere blaffer og flere bilister til at samle blaffere op, øges vores kendskab til hinanden.

Vi fungerer på mange måder som den overordnede hat for diverse projekter om blafferi. Blaffernationen er et fællesskab baseret på positive oplevelser og fortællinger fra landevejene. Udover vores mange projekter laver vi også podcasts og radio om samfundsmæssigt relevante emner, og etablerer samarbejder om mobilitet med kommuner og lokalsamfund. Alt sammen med formålet, at sprede tillid og eventyrlyst, skabe møder mellem mennesker på tværs af kulturelle, sociale eller økonomiske forskelle, og som ellers ikke ville have mødt hinanden.

Vores team

blaffernationen carsten
Carsten Theede
Founder and Concept Developer

Find os

X