Ballast

Tilgængelighed og velfærdsteknologi. Ballast tester og forbedrer tilgængelighed for alle sammen med private firmaer og offentlige institutioner. Vi designer og indfører velfærdsteknolog i sundhedssektoren og på sundhedsuddannelser målrettet inklusion og livskvalitet for ældre borgere.

Om os

Ballast er specialiseret i tilgængelighed, inklusion og velfærdsteknologi. Vi tilbyder digitale og fysiske tilgængelighedstests til private firmaer og offentlige institutioner, med det mål for øje at sikre inklusion for alle uafhængig af alder og eventuelle handicap. Vi garanterer, at de efterfølgende anbefalinger hjælper vores kunder til at leve op til EU’s standarder for tilgængelighed.

Vi er en projektvirksomhed, der sammen med private og offentlige institutioner arbejder for at sikre, at fagfolk på  tværs af sundhedssektoren har forståelse for og indsigt i, hvordan det er at leve med aldersrelaterede sanseforandringer og handicap.

Blandt vores produkter er digitale simulationer med brug af AR/VR teknologi (augmented og virtual reality) og spil. Simulationerne giver sundhedsprofessionelle mulighed for selv at opleve og forstå, hvordan det er at leve med sanseforandringer som nedsat syn og svigtende balance. Vores mål med brugen af digital og analog simulation er at skabe grobund for forståelse og empati for ældre mennesker i sundhedssektoren og i samfundet som sådan.

Ballast arbejder med FN’s Verdensmål både på det principielle niveau og i forhold til de specifikke mål, som fokuserer på sundhed, lige adgang og muligheder og partnerskaber.

Ballast blev grundlagt i 2016 af de tre designingeniører Michala Mathiesen, Christine Svensson og Helle Vedø og har i dag tre ansatte.

Vores team

Helle Vedø
Helle Vedø
Partner and Strategy Developer
Christine Svensson
Christine Svensson
Partner and Product Developer
Michala Mathiesen
Michala Mathiesen
Partner and Project Developer
Louise Folker
Louise Folker
Project Manager og Fundraiser
Marie Dylov
Marie Dylov
Project Manager and Ethnologist
Mai Rasmussen
Mai Rasmussen
Communication Consultant

Galleri

Find os

X