Asosio

Forsamlinger af mennesker forenes i et fællesskab på ASOSIO. her deler, samarbejder og visualiserer de indhold og information. Ethvert fællesskab af mennesker kan benytte ASOSIO: virksomheder, afdelinger, teams, foreninger, studiegrupper og flere til.

Om os

ASOSIO er en virksomhed orienteret mod fællesskab, der fungerer som en innovativ online platform for alle typer af samarbejder mellem mennesker. ASOSIO tillader fællesskaber at skabe deres eget online rum med relevante funktioner til at facilitere diskussioner, handbooks/wiki, redskaber til projektledelses, kalendere m.m.

Medlemmer har mulighed for at mødes online for at dele og interagere med hinanden. De kan planlægge og strukturere arbejdsopgaver, dele og træffe fælles beslutninger og til enhver tid finde information enten ved at søge, browse eller spørge andre medlemmer til råds.

Hos ASOSIO tror vi på at struktur, organisering og fællesskabsånd er essentielle faktorer for ethvert succesfuldt samarbejde, hvorfor det også er netop det vi arbejder med.

Vores team

ditlev-portrait
Ditlev Tøjner
Founder and CEO
+45 20 94 79 46

Find os

X