KPH EVENTS // FOLKEMØDE 2017

Kære KPH venner, denne måneds nyhedsbrev er dedikeret til vores folkemødeprogram. KPH har nemlig for første gang fået sin helt egen scene på folkemødet: KPH Social Corner. Du finder os på Nørregade 35 i teltet N15.
Vi har 8 spændende debatter og dialoger på programmet! Her får I en lille forsmag, og så ses vi forhåbentlig den 15. – 18. juni, hvor det hele løber af stablen..
Vi ses!

SOCIALT ANSVAR EFTER REVOLUTIONEN?
// TORSDAG 15. JUNI KL 14.00-15.00

Kooperationen, Den Sociale Kapitalfond, KPH

Hvad betyder den 4. industrielle revolution for de sociale virksomheder og kanten af arbejdsmarkedet?

Hvorfor skal vi overhovedet tale om den fjerde industrielle revolution? Hvad betyder det, når “robotterne kommer”? Hvad er der af nye organisationsmuligheder? Og hvad er arbejdstagerens muligheder? Vi ønsker at sætte fokus på forskellige vinkler af debatten og inviterer alle til at høre om forskellige cases og deltage aktivt i samtalen. Vi veksler mellem intime rundbordssamtaler og korte inspirerende oplæg om de vigtigste teknologier og tendenser.

Moderator: Anne Skovgaard, Udviklingschef, Den Sociale Kapitalfond.
Deltagere: Claus Skytte, Forfatter og ekspert i deleøkonomi
Louise Von Mullen, MAKER
Ulrik Boe Kjeldsen, Socialøkonomisk konsulent, Kooperationen.
M.fl.

SE MERE HER


SAMFUNDSPOTENTIALET I FLYGTNINGE-STRØMMEN // TORSDAG 15. JUNI KL 17.00-18.00

Refugee Entrepreneurs Denmark, Social Fremtid, KPH

Vi vil finde konkrete svar på, hvordan vi forløser det potentiale, som flygtningene bringer.

Kom til paneldebat om en af de forglemte diskussioner i flygtningedebatten, nemlig hvilke muligheder sådan en befolkningstilvækst fra andre kulturer udgør for Danmark. Vi søger at svare på, hvordan vi som samfund forløser flygtningenes potentiale. Vi har samlet et panel bestående af fire personer, der hver især har fingeren på pulsen, og sammen vil vi udforske, hvordan en række forskellige politiske og civile initiativer kan understøtte integrationen og bringe flygtningepotentialet i spil. Vi vil udvikle og sammenfatte et eller flere løsningsforslag, som vi kan sende direkte videre til politikerne.

Moderator: Mathias Schjøtz, CEO, Brain Gain Group.
Deltagere: Andreas Kamm, Generalsekretær, Dansk Flygtningehjælp.
Anne Lise Marstrand-Jørgensen, Forfatter og debattør, Venligboerne.
Morten Goll, Direktør, Trampoline House.
Fadel Juanmiry, Flygtning og iværksætter samt integrationskonsulent.

SE MERE HER


VORES BUSINESS! IVÆRKSÆTTERI UDEN UNICORNS OG ENLIGE ULVE
// FREDAG 16. JUNI KL 10.45-11.45

Kooperationen, KPH

Sætter det store fokus på vækstiværksættere skyklapper på dansk erhvervspolitik? Gør vi nok for at støtte fremvæksten af virksomheder, der ikke primært skaber eksport, men udvikling i landdistrikter og lokalsamfund, inkluderende arbejdspladser og social sammenhængskraft?

Med en række interessante cases og politiske indspark retter arrangementet fokus mod de fælleskabsbaserede virksomheder og arbejdspladser, der etableres på tværs af landet. Kom og mød en palette af iværksættere, der er gået sammen om at skabe en lokalt værdiskabende virksomhed, og hør kommunalpolitikernes bud på, hvordan vi skaber bedre lokale rammer for fælleskabsbaserede virksomheder.

Moderator: Mathias Schjøtz, CEO, Brain Gain Group.
Deltagere: Margrethe Wivel, Forstander, Settlementet.
Stine Helles, Borgerinitiativet og INSP!
Richard Saabye, Bestyrelsesmedlem, Den Danske Keramikfabrik.
Susanne Westhausen, Direktør, Kooperationen.
Grethe Nørtoft Saabye (C), Formand, udvalget for Landdistriktspuljen.
Lone Loklindt, Radikale Venstre.
Analysebureauet Analyse & Tal.
Louise Von Mullen, Maker, 12 byer og Under Broen.

SE MERE HER


ER DET GOD FORRETNING AT INVESTERE I MENNESKER OG VELFÆRD?
// FREDAG 16. JUNI KL 12.00-12.50

Social Fremtid, KPH

Debatten tager udgangspunkt i, hvordan vi kan innovere den offentlige sektor, så vi får bedre og mere målrettet velfærd til gavn for udsatte borgere i landets kommuner.

Hvordan kan virksomheder kombinere vækst og samtidig have en social bundlinje? Hvordan kan kommunerne via partnerskaber nedbringe udgifter til overførselsindkomster og øget skatteindtægter ved at satse på nye sociale investeringsmodeller fx som Social Impact Bonds og Payment by Results? Vi skal diskutere nye sociale investeringsmodeller som vejen til bedre velfærd og blandt andet dykke ned i spørgsmålet om, hvorvidt vi spiller hasard med velfærdsløsninger ved at gøre dem til genstand for privates investeringer.

Moderator: Jon Kiellberg, Direktør, Social Fremtid.
Deltagere: Lars Jannick Johansen, Co-founder og CEO, Den Sociale Kapitalfond.
Helle Øbo, Administrerende Direktør, AskovFonden.
Margrethe Wivel, Forstander, Settlementet.

SE MERE HER


DANMARK PÅ VERDENSKORTET. OPSKRIFTEN PÅ BÆREDYGTIG VÆKST!
// FREDAG 16. JUNI KL 14.00-15.00

KPH

KPH vil sætte fokus på FN’s verdensmål i lokal kontekst med udgangspunkt i København og de lokalpolitiske visioner for byen.

Hvordan kan vi sætte København – og dermed Danmark – på verdenskortet med opskriften på bæredygtig vækst? Hvordan vil politikerne bidrage, til at målene bliver inkorporeret i det daglige arbejde? Vi vil facilitere en åben dialog mellem københavnske politikere, som sammen skal være med til at sætte fokus på og synliggøre, hvordan vi alle – ved at agere lokalt i Københavns Kommune – kan bidrage til at opnå FNs verdensmål. Vi inviterer til en faglig debat, hvor politikerne har mulighed for at tydeliggøre deres visioner om en bæredygtig by i forbindelse med FNs verdensmål.

Moderator: Ronja Pilgaard, Kommunen.dk og DK Medier.
Deltagere: Carl Christian Ebbesen, Dansk Folkeparti.
Cecilia Lonning-Skovgaard, Venstre.
Ninna Hedeager Olsen, Enhedslisten.
Jakob Næsager, Det Konservative Folkeparti.
Niko Grünfeld, Alternativet.

SE MERE HER


UNGE I SAMSKABELSE FOR REALISERINGEN AF FN’S VERDENSMÅL // LØRDAG 17. JUNI KL 11.45-12.45

KPH

Hvordan kan unge ingeniører, designere, arkitekter og iværksættere bidrage til FNs verdensmål?

Med baggrund i UNLEASH – Global Talent inviterer vi til en session, hvor vi sætter nøgleaktører i stævne og faciliterer en samtale om, hvordan Danmark kan gå sammen om at realisere FNs verdensmål. Hvorfor og hvordan skal vi forholde os til FNs verdensmål? Hvordan kan vi arbejde frem imod realiseringen af disse, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan kan særligt unge ingeniører, designere, arkitekter, iværksættere – dem som bygger vores fremtid – bidrage til og engageres i dagsordenen?

Moderator: Tina Ryoon Andersen.
Deltagere: David Garcia, Institutleder, KADK.
Thomas Damkjær Petersen, Formand, IDA.
Søren Riis, Co-founder, GoMore / Roskilde Universitet.
Henrik Skovby, Partner og executive chairman, Dalberg Group.
Charlotte Bay Hansen, Madaktivist og Founder, BUG AMOK.
En studerende, KADK.

SE MERE HER


FORTÆLLINGER FRA BLAFFERNATIONEN: DIALOGFORMAT OM FOLKEMØDER
// LØRDAG 17. JUNI KL 13.45-14.45

Blaffernationen, KPH

’Fortællinger fra Blaffernationen’ er et underholdende og uformelt dialogformat, som er en kombination af de bedste historier fra bilkabinerne i Vejkantsdanmark og samtaler mellem deltagerne i teltet.

Sessionen kommer til at handle om 1) møder og tillid mellem fremmede mennesker 2) hjælpsomhed og sammenhængskraft på tværs af Danmark 3) bedre brug af pladsressourcer på veje og i biler og 4) det eventyrlystne og entreprenante mindset, som er kendetegnende for dét at rejse på tomlen. Blafferiet og den spontane samkørsel er blevet moderne igen og har fået stor opmærksomhed den seneste tid fra både medier, trafik- og kommunefolk.  Kom og vær med og hør mere. Handlingsfællesskabet Blaffernationen har også opsat blafferstoppesteder på Folkemødet – tjek dem ud.

Moderator: Carsten Theede, Blaffernationen.
Deltagere: Publikum.

SE MERE HER


VI SÆTTER SPOTLIGHT PÅ SOCIALT IVÆRKSÆTTERI
// LØRDAG 17. JUNI KL 17.00-18.00

Kooperationen, KPH

Flere og flere iværksættere med et samfundsmæssigt sigte ser dagens lys i disse år. De udvikler nye forretningsmodeller og forfiner eksisterende med henblik på at skabe endnu mere værdi for samfundet og dets borgere. De sociale iværksættere skaber flere arbejdspladser og mere værdi for byer, kommuner og for samfundet. De spotter komplekse samfundsproblemer og er drevet af at finde løsninger på disse.

Vi vil i debatten sætte særligt fokus på de Bornholmske og Københavnske iværksættere og virksomheder, som er drevet af at skabe flere bundlinjer.Hvad er det, der driver den enkelte til at engagere sig ud over forretningen? Hvordan bidrager virksomheden til lokalområdet, og kan virksomhederne bruges som greb til byudvikling?

Moderator: Jon Kiellberg, Partner og direktør, Re-Mind.
Deltagere: Morten Kolind, Direktør, Bornholms Mosteri.
Mirka Mozer, Direktør, Send Flere Krydderier.
Poul Kellberg, Direktør, Green Solution House.
Søren Riis, Founder, Urban Wine Box.
Julie Lindberg Skovmand, CSR konsulent, Orange Lead.

SE MERE HER


ENDNU IKKE FASTLAGT // SØNDAG 18. JUNI

Der er endnu ikke fastlagt et program for søndag, men hvem ved – måske kommer der til at ske noget! Så hold øje med vores hjemmeside
http://kph-projects.dk/folkemoede/