Vi er en forening for unge udviklingshæmmede og unge med særlige behov. Vi kæmper for, at de får de bedst mulige livsvilkår, og at de bliver integreret i samfundet, får en uddannelse samt beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.