Transition er en rådgivende energivirksomhed, som understøtter transitionen til det bæredygtige samfund gennem teknisk orienterede strategier inden for energieffektivisering.

I vores energiantropologiske projekt åbner vi op for måder at forstå adfærdsbetinget energiforbrug på – hvordan og hvorfor vi mennesker anvender energi, som vi gør. Det gør vi gennem energiantropologiske feltundersøgelser og analyser af fællesskabers og individers energiadfærd i forhold til indeklima, borgerrettede aktiviteter, bygningsmasse og overskudsvarme i offentlige og private organisationer. De kvalitative indsigter komplementerer de tekniske energiscreeninger og beregnede energibesparelsespotentialer.

Ud fra en holistisk tilgang er vores mål at yde den bedste strategiske energirådgivning til kunder inden for energioptimering, energieffektivisering og energivaner, der kan skabe energibesparelser samt mindske co2 udledning og derved klimabelastningen.

 

Kontaktperson: Line Marie Bille, Energiantropolog