Formålet med TOOLS FOR SCHOOLS er at udvikle, styrke og forankre en ny praksis i folkeskolen med fokus på innovation, entreprenørskab, samarbejde og lederskab; og hvor det faglige sættes i relation til virkeligheden. Vores mission er at
motivation og begejstring skal være grundelementer i alle danske skoler og vi er selv meget motiverede for at være medskabende til folkeskolens nye image.