TAGdetOP er en bevægelse, der arbejder med byens tage som potentielle åndehuller, der kan samle mennesker.
Visionen er at tænke tagene ind i en social bæredygtig sammenhæng; opholdssteder, der kan give luft, rum og oplevelser til alle byboere. Hen mod målet af realiseringen af en tag-campingplads arbejder vi på små events, der alle tager udgangspunkt i tages åbenhed, luft og kreative muligheder.