TAGDEL.dk er Danmarks nye, virkeligt sociale medie!

TAG DEL er et fællesskab på tværs af borgere, frivillige foreninger, offentlige institutioner og virksomheder. Her deler vi udfordringerne, skaber de bedste løsninger og går sammen om at realisere dem.

På www.tagdel.dk kan fx få ideer til en ny kampagne eller kommunikationsstrategi, planlægge et sportsstævne, afholde høring om udvikling af et lokalområde, udvikle og realisere lokale initiativer der giver udsatte grupper bedre vilkår, afholde en konkurrence om nye ideer til grøn transport i byerne, mobilisere indsamlere til en kampagne og meget, meget mere.

Sidst men ikke mindst er TAGDEL.dk gratis at bruge for alle!

Kontakt:
Simon Holmgaard
61.285.929