http://Studiz samle og forenkle adgangen til studierabatter og specielle tilbud til studerende. Studiz tilbyder de studerende gratis adgang til både lokale og online rabatter, via website (www.studiz.dk) og mobile applikationer (tilgængelige i alle AppStores). Udover studierabatter, er Studiz app’en også de studerendes digitale studiekort, hvilket udstedes i samarbejde med landets uddannelsesinstitutioner og forskellige offentligt administrerede databaser.

 

Studiz hjælper virksomheder med at nå deres fremtidige kunder via studierabatter. Studiz er virksomhedernes direkte kommunikationskanal til landets studerende, og da Studiz drives efter devisen ”Af studerende – For studerende”, hvilket vil sige, at alle medarbejdere i Studiz selv er under uddannelse, er kendskabet til målgruppen i top og prisen for at benytte Studiz som markedsføringspartner i bund.

 

Alle studierabatter der markedsføres igennem Studiz SKAL være unikke studierabatter.

 

Kontakt:

Lasse Tindbæk, lt@studiz.dk – 29408339

Nicolai Kähler, nk@studiz.dk – 20837364

Rasmus Jørgensen, rj@studiz.dk – 42757196