Med Carlsberg Byen som case, ønsker vi at undersøge, hvilke værdier og dertilhørende rationaler, der er blevet anerkendt og har fået afgørende indflydelse på implementeringen af Carlsberg Byen, og hvorvidt de kan anses som problematiske set i et perspektiv af København Kommunes overordnede målsætning omkring social bæredygtighed og mangfoldighed.

Vores fokus ligger blandt andet på, at undersøge, hvordan kommunen forsøger at skabe offentlig værdi – i dette tilfælde især i forhold til sikring af social og kulturel mangfoldighed – i sådanne projekter, hvor man står overfor en forholdsvist magtfuld spiller med Carlsberg Group som privat grundejer og Carlsberg Byen P/S som et selvstændigt selskab, der skal udvikle et helt nyt bykvarter der strækker sig over et stort antal kvadratmeter.

Kontakt: 

Veriana Abdulahu & Maya Skar

veriana@ruc.dk / mdskar@ruc.dk