Jeg læser Statskundskab ved Aarhus Universitet og skal de kommende 6 måneder skrive speciale om ledelse og mål i den offentlige sektor.

Performance management spiller en afgørende rolle i den danske konkurrencestat. I målsætningsteori- en kombineres psykologiske reaktionsmønstre med udviklingen af et effektivt performance manage- ment system.

 

Jeg vil gerne undersøge, om læringsmål og performancemål resulterer i samme målopfyldelse ved fag- ligt komplekse opgaver, og hvilken betydning feedback har. Målsætningsteorien er udviklet induktivt, og det er bevist, at mange faktorer har betydning for målopfyldelse og performance.

 

Kontakt:

Julie Bjerre Linnemann