Vi er tre RUC studerende, der skriver speciale sammen i kommunikation. Specialet tager udgangspunkt i en antagelse om, at man i dag inden for politik og i kultur- og fritidslivet har fået øjnene op for, hvordan kulturprojekter (oplevelser/begivenheder) kan fungere som middel til social forandring og oplysning. Derfor lægges der et stigende pres på kulturorganisationer, når det kommer til at skulle løfte denne samfundsopgave og at kunne håndtere en kommunikativ praksis på tværs af flere forskellige logikker og  aktører, såsom økonomiske samarbejdspartnere, fagfolk og brugere. Kulturorganisationer med et socialt orienteret fokus bevæger sig i spændingsfeltet mellem økonomiske og politiske principper om effektivisering og resultater versus demokratiske og kunstneriske principper, og der kan derfor sås tvivl om, hvorvidt det er processen eller resultatet der vægtes højest.

Vores speciale fokuserer derfor på, hvordan man som kulturorganisation navigerer i en kommunikativ praksis med flere aktører og logikker så den bliver så demokratisk som mulig og tilgodeser alle lige fra brugeren af kulturtilbuddet til økonomiske samarbejdspartnere og politiske mål.

Kontakt:

Navn: Lina Marie Aasbjerg Thygesen, Anne Gade Bjerrum og Emilie Munck

Mail: linathygesen@gmail.com