Smiley:Days er en årlig kulturfestival på sjællandske asylcentre, som har været afholdt siden 2008 med stor succes. Kulturfestivalen vil i år involvere børn og unge fra Center Sandholm, Auderød, Avnstrup, Vipperød, Gribskov, Sjælsmark og Jægerspris. I 2011 blev festivalen udvidet, så den nu også indeholder et weekendarrangement på Den Rytmiske Højskole i Vig for de unge asylansøgere på Center Gribskov, Sjælsmark og Jægerspris.

Ideen til Smiley:Days opstod under valget i 2007, da der var stort fokus på børn og unges forhold i danske asylcentre – men mere snak end handling. Smiley:Days er skabt ud fra visionen om at styrke mangfoldigheden og bidrage til større tolerance og forståelse for mennesker med anden etnisk oprindelse end dansk. Formålet er at arrangere en tilbagevendende, positiv begivenhed. Gennem musik, bevægelse og kreativitet, der går på tværs af kultur, religion og sprog vil vi skabe glade dage, hvor børnene og de unge – for en stund – kan glemme deres svære situation.

Kontakt: Janne Jørgensen