Skateistan er en frivilligt drevet NGO, som arbejder med at lære afghanske børn at køre på skateboard. Den bærende idé er at skabe et positivt indhold i afghanske børns liv ved at bygge professionelle skateparker rundt omkring i Afghanistan, hvor børnene har et frirum, og hvor de for et øjeblik kan glemme den virkelighed, der omgiver dem. Et fristed, hvor de kan være fysisk aktive på tværs af køn, socialklasser og etniske tilhørsforhold.

Vores primære formål er at hjælpe børn og unge i Afghanistan via økonomisk støtte til Skateistan’s aktiviteter. Vores sekundære mål er, at arrangere nogle unikke begivenheder i Danmark, der bidrager til kulturlivet og ungdomsmiljøerne herhjemme. Vi vil arrangere støttearrangementer og andet i Danmark. Det vil vi gøre i den samme ånd, som betegner Skateistan, idet et bærende succeskriterium vil være at bringe en masse mennesker, miljøer og interesser sammen på tværs af forskelle mellem os.