Rock Challenge Danmark er den danske gren af Global Rock Challenge: www.globalrockchallenge.com. Det er et landsdækkende danse- og teaterprojekt, som skabes af børn og unge til børn og unge. Målet er at skabe en sjov og sund (fri for alkohol og stoffer) ungdomsaktivitet på tværs af klassetrin, hvor skoleelever omgås hinanden i et nyt og anderledes fællesskab.