Reality Bites – Social innovation og Iværksætteri i øjenhøjde
Konceptet hedder “Reality Bites”, og er en innovations- og iværksætterkonference myntet på studerende, med det overordnede formål at bryde barrieren mellem den akademiske verden og erhvervslivet.

Visionen med konceptet er at opnå synergieffekter både blandt studerende og erhvervslivet, sådan at de gensidigt kan inspirere og udvikle hinanden.

Reality Bites har fokus på formidling og nytænkning af både konference og samarbejde på tværs af interresenter.

Forårets kommende konference er stadig på tegnebrættet, men har de foregående år været centreret om en række prominetere talere, der har givet deres bud på en aktuel problemstilling. Ved dette forårs konference lægges der stor vægt på fælles idégenrering samt efterfølgende forankring og videreformidling a selve konferencens indhold. En af vores tilgange til dette er bl.a. at skabe en række interaktive elementer i forløbet således at idéer skabes løbende i et samspil mellem talere og deltagere.