Mit speciale er et supplement til et forskningsprojekt i Region Hovedstaden, som evaluerer patientuddannelse for type 2 diabetes ud fra en medicinsk og folkesundhedsvidenskabelig tilgang. Jeg evaluerer ud fra et socialpsykologisk og sundhedsfremme perspektiv, hvor jeg med en kritisk psykologisk tilgang stiller skarpt på patienternes perspektiv på hverdagslivet og de betingelser, vaner og rutiner, der her ligger.