I Open Air Neighborhood (OAN) arbejder vi med demokratisk byudvikling og hands-on udvikling af byrum, hvor brugerne bliver aktive deltagere i processen. Vi arbejder med prototyping som en central del af vores metode, og dermed udmunder alle vores projekter i konkrete fysiske løsningsforslag.

OAN startede i 2011 som et byrumlaboratorium støttet af EU og Realdania. Formålet var at udvikle metoder til brugerdreven byudvikling med henblik på at skabe bedre, mere velfungerende byrum, som er skabt for og af brugerne. Siden er OAN blevet til en virksomhed, som udfører projekter i samarbejde med kommuner, boligforeningen, offentlige virksomheder og institutioner, som har brug for nye løsninger til de fysiske omgivelser.