Novum er en landsdækkende forening hvis mission bl.a er at synliggøre højtuddannede nydanskere som attraktivarbejdskraft. Vi tror på at højtuddanede nydanskere besidder de rigtige kompetencer som kan styrke danske virksomheders konkurrencemæssige situation på eksportmarkedet. Novum er derfor i gang med at lancere et projekt der skal åbne danske virksomheders øjne for nydanskere som en ressourcestærk gruppe der kan bidrage til øget vækst i krisetider. Projektet hedder Forskel gør en forskel og har det konkrete mål at skabe et netværk mellem Novums medlemmer og danske virksomheder for at synliggøre højtuddannede nydanskere som relevant arbejdskraft. Projektet bliver udviklet i samarbejde med Dansk Erhverv (DE) og Akademikernes Centralorganisation (AC) og får støtte fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Novum har tæt på 600 medlemmer og vi sigter på at få 15 i arbejde som led af projektets målrettede kampagne mod relevante virksomheder som har eksport i højsædet.