Katsimbalis er et journalistisk arbejdsfællesskab, der jagter den gode fortælling. Vi laver webbaseret og flermedial feature-journalistik, der udfordrer både den normale journalistiske formel for at fortælle historier og som samtidig eksperimenterer med de journalistiske muligheder, som internettet og samspillet mellem flere medieplatforme giver.

Vi mener, det er nødvendigt at inddrage flere instrumenter, hvis feature-journalistikken skal udvikles i nye retninger. Her handler det også om at gøre op med nettet som stedet, hvor journalistik kun handler om hastighed og om at komme først med de sidste nye nyhedshistorier. Nettet kan sagtens fungere til fordybelse og i samspil med virkeligheden i form af workshops og arrangementer.

Katsimbalis er et arbejdsfællesskab af mennesker med kompetencer indenfor tekst, lyd, fotos, video og grafik. Fra projekt til projekt inddrager vi personer med de rigtige skills, så vi kan få projekterne helt ud over rampen.