Initiativ For Liv er et projekt, der er etableret af fire unge projektmagere i begyndelsen af 20′erne. Intitiativ For Liv bygger på frivillige kræfter og et omfattende netværk, der sammen skaber projekter og arbejder for ‘en bedre verden’.

Projektet ‘Hvad er din hue værd?‘ kickstartede for alvor vores organisation. ‘Hvad er din hue værd’ går ud på at sælge studenterhuer på landets gymnasier, hvor alt overskuddet går til at styrke skolesystemet i Etiopien. Huerne bliver solgt ud fra målsætningen om at 1 studenterhue = 1 års skolegang for et etiopisk barn.
Vores ambition er at sætte fokus på nogle af de områder i vores samfund, hvor vi mener, der mangler at blive gjort en indsats. Det ikke kun om at styrke udsatte skolebørn i Etiopien, men et projekt kunne også være at øge fokus på hjemløse i København eller styrke indsatsen på miljøområdet. Vi vil gerne inddrage så mange mennesker som muligt, så vi kan vække opmærksomhed omkring oversete, stigende sociale problemer.