I-we Learning er et  nyoprettet projekt, som fokuserer på via meditation at skabe social integration mellem mennesker og  omgivelser ved positiv selvfordybelse. Dette igennem kurser og internater på landet, hvor der er mulighed for at have ro til at dyrke meditation og skærme mod distraktion i hverdagen.

 

Vi tilbyder derfor kurser af længere eller kortere varighed på internat og værktøjer, som giver en bedre selvforståelse på kort og langt sigt.