Globale Skolepartnerskaber støtter danske skoler i at etablere undervisningsbaserede partnerskaber med skoler i andre dele af verden. Målet er at styrke elevernes forståelse af det globale samfund, de er del af – og deres engagement i det.
Partnerskaberne bygger på lærerudveksling og et tæt samarbejde mellem lærerne om at identificere fælles temaer til forløb, der kan involvere eleverne på begge skoler. Målet er at:
• give eleverne en forståelse af, hvordan deres liv og fremtid er tæt forbundet med børn og unges liv andre steder i verden
• styrke global kultur- og samfundsforståelse
• skabe engagement i globale udfordringer