Global Connection er en dansk NGO, der ønsker at bygge bro mellem frivillige ildsjæle og NGO’er, som har brug for ekstra hænder. Vi mener, at det er givende og nødvendigt at støtte det gode arbejde der allerede er derude, og vi ønsker at styrke denne proces.

Dette gør vi ved at skabe adgang til bæredygtige udviklingsprojekter rundt omkring i verden for danske frivillige. Gennem tætte relationer med lokale organisationer i udviklingslande matcher vi vores praktikanter og volontører til projekter. I Global Connection bestræber vi os på at samarbejdet mellem den frivillige og NGO’en bliver lærerigt og inspirerende, hvilket betyder at vi bruger meget tid på at finde det perfekte match til vores praktikanter/volontører og den respektive NGO. Derudover er det en nødvendig forudsætning, at rejseomkostninger og ophold kan holdes prismæssigt så lavt som muligt, så alle har muligheden for at rejse ud og gøre en positiv forskel i verden med vores partnere!

Stifter: Sune Min Barker Jørgensen