Enfant Possible handler om hvordan vi kan skabe positive, kollektive adfærdsændringer ved at redefinere de narrativer og historier vi navigerer ud fra som individer og samfund – og hvorfor det kan betale sig. Projektet skal sætte skub i en kollektiv bevægelse fra enfant terrible til enfant possible, hvor vores handlinger og adfærd afspejler den bæredygtighed vi er nødt til at bevæge os hen imod.