Danish Primare er en europæisk platform til eksponering af investerings- og udviklingsprojekter i afrikanske landbrug og til salg af afrikanske fødevarer i Europa. Danish Primare er bindeled mellem et voksende marked og Europæisk knowhow. Vi er ligeledes engageret i uddannelse af afrikanske farmere i Danmark og arbejder for udbredelse og overførsel af landbrugsteknologi og viden. Vores investeringsprojekter har et business fokus for at sikre financiel bæredygtighed og varig udvikling hvor lokale afrikanske partnere er med i investeringen. Vi fokusere meget på CSR, bøndernes arbejdsforhold og lokalsamfundets udvikling i designet af de investeringsprojekter vi tilbyder. Vi har lokale samarbejdspartnere i Øst, Vest og Central Afrika og arbejder med afgrøder som kakao, palme olie, soya, grøntsager og husdyrdrift.