CSR Fonden er en kommunikationsplatform til virksomheder og organisationer, der ønsker at formidle viden og budskaber om virksomheders moderne samfundsansvar, kaldet CSR.

CSR Fonden har til formål at arrangere konferencer og prisuddelinger indenfor samfundsansvar, hvor ekstraordinært samfundsansvarlige indsatser hædres. Derudover har fonden til formål at skabe en platform for markedsføring af virksomheder indenfor samfundsansvar, udveksling af viden og erfaring mellem aktører indenfor området samt formidling af information om samfundsansvar. For at kunne fremme CSR Fondens formål vil fonden;• Fremme synlighed for dansk samfundsansvar så bredt som muligt, herunder hos erhvervslivet, offentlige institutioner, politikere, organisationer og befolkning.• Skabe gennemsigtighed og gennemslagskraft omkring de til enhver gældende danske og internationale begrebsdefinitioner omkring samfundsansvar• Indsamle og kommunikere erfaringer fra tiltag om samfundsansvar til fordel for erhvervsliv og samfundet i øvrigt

Overordnet har fondens formål og virkeområde således alle et kommunikativt sigte, hvorfor en systemisk tilgang til kommunikationen er med til at sikre, at disse bliver opfyldt på bedste vis.

Kontakt person:
Maiken Nicolaisen
22.511.418