Basidia er visionen om at gøre det nemmere for personer, projekter og organisationer der har indflydelse på børn og unges opvækst og uddannelse at dele viden, idéer, erfaringer og materialer med hinanden på et nationalt plan.