Bachelorprojekt fra Design og Innovation, DTU. To studerende, Margrethe Hald Mortensen og Anna Kjædegaard Fliid arbejder 2,5 dage om ugen på at identificere og optimere KPH’s kommunikation internt og evt. eksternt. Research, feltarbejde og analyser af sociotekniske relationer i huset og kreativ konceptualicering. Projektet munder ud i et udarbejdet koncept kommunikation og vidensdeling til KPH Projects.