I 2008 blev Arkitekter Uden Grænser stiftet som en dansk platform for den internationale organisation. Arkitekter Uden Grænser tæller medlemmer, NGO’er, tegnestuer og øvrige relevante faggrupper.
Som del af et globalt netværk arbejder vi både internationalt og nationalt med projekter, der har til formål at fremme udviklingen af det bebyggede miljø. Med udgangspunkt i tanken om at vi alle har et socialt og miljømæssigt bæredygtigt ansvar, står vi til rådighed for de mennesker, der ikke ellers har adgang til arkitekters kunnen.
Vi stiller gerne vores erfaring, viden og ekspertise til rådighed for institutioner, organisationer, virksomheder og privatpersoner i forbindelse med projekter, der ligger på linie med vores vision. Vi tager et beskedent honorar for disse opgaver, men vi vil gerne pointere, at Arkitekter Uden Grænser er en non-profit organisation. Indtægterne fra vores aktiviteter i Danmark går direkte videre til projekter i den tredje verden.