Med projektet 12 byer på 12 måneder lader vi unge fra hele landet være stemmerne for og inspirationen til 12 by-portrætter. Det er vores mål at give unge en mulighed for at komme til orde og sætte deres eget spor på fremtidens fysiske, sociale og erhvervsmæssige Danmarkskort. Formålet er, at de unges ønsker, behov og drømme skal inspirere den fremtidige planlægning af byerne, når de politiske og administrative niveauer skal lave strategier og konkrete initiativer for blandt andet at fastholde de unge.