Jeg skriver speciale fra Sociale interventionsstudier på Roskilde universitet. Sociale interventionsstudier befinder sig i skæringsfeltet mellem det pædagogiske, psykologiske og sociologiske område og beskæftiger sig med et tværfagligt helhedsperspektiv på menneskers læring, udvikling og hverdagsliv.

Mit speciale tager udgangspunkt i anbragte unges egne perspektiver på de muligheder og udfordringer, livet som anbragt ung på døgninstitution udgør, konkret på en case-institution. Fokus i specialet er betydningen af de herskende normalitets og problemforståelser i den institutionelle ramme og dettes betydning for de unges hverdagsliv og selvforståelser.

Kontakt: Mira Milling