Vi kender alle den særlige følelse vi får, når vi hører et stykke musik som vi elsker eller når vi interagerer med et værk, som efterlader os mundlamme eller får os til at se anderledes på verden.
I mit speciale arbejder jeg med en kobling mellem installationskunst og urban musik. Jeg vil undersøge hvordan ́viben ́ i den urbane musik kan understøttes og forstærkes gennem elementer fra installationskunsten. Jeg vil hente inspiration til ovenstående i ind og udland, hvor jeg både vi se på X- rummet på SMK og Hamburger Barnhof i Berlin.

Formålet med specialet, er at komme op med et koncept, der fokuserer på skabelsen af et opslugende univers baseret på en given vibe.

Kontakt: Anne Sophie Andresen, 22 64 99 66