Hvordan oplever plejebørn at vokse helt eller delvist op i en plejefamilie, der på en række områder bryder med den dominerende forestilling om, hvad der konstituerer en familie i en vestlig kontekst? Hvordan opfatter plejebørn deres position i en familieform, hvor de både indgår som et ligeværdigt familiemedlem og samtidig udgør familiens indtægtskilde? Disse spørgsmål er blot et udsnit af spørgsmål, jeg ønsker at adressere i mit speciale om plejebørns tilhørsforhold. Et emne, der er stærkt underbelyst i Danmark. Specialet er tilknyttet et større forskningsprojekt på SFI.

 

Kontaktperson:

Lizette Sonne Larsen