Mit speciale omhandler krydsfeltet mellem vision og praksis i forhold til udviklingen af det kommende Supercykelstinet i Region Hovedstaden.

Målsætningen med supercykelstierne at få 30% flere til at vælge cyklen på pendlerture over 5km.

Formålet med specialet er derfor, at skabe viden om de sociale og kropslige praksisser, forståelser og erfaringer, som knytter sig til infrastruktur, hvilket kan målrette tiltag for cykelpendlere fremover.

 

Specialet udarbejdes i samarbejde med Sekretariatet for Supercykelstier og bygger på 4 måneders antropologisk feltarbejde, som udføres i efteråret 2016, blandt kommunale by – og trafikplanlæggere og 22 forskellige cykelpendlere i deres dagligdag.

 

Kontaktinfo: Trine Ryholm Hestbæk