Hormonforstyrrende stoffer har uoprettelige effekter på menneskers hormo- nelle system (f.eks. forringet sædkvalitet, brystkræft hos kvinder mv.) og det er derfor vigtigt at begrænse eksponeringen. Imidlertid kommer forbrugere i EU dagligt i kontakt med den skadelige kemi i industrielt fremstillede produkter (bl.a. kosmetik, legetøj eller fødevarekontaktmaterialer). Den videnskabelige risikovurdering og klassi cering af disse stoffer, samt lovgivningen, der burde beskytte de europæiske landes borgere, halter dog gevaldigt på. Dette skyldes forskellige interesser, der skiller de politiske vande når det gælder en international industri af kemikaliebranchens størrelsesorden.

I mit speciale undersøger jeg hvordan man metodisk vil kunne forbedre den politiske beslutningsproces, ved at frigøre videnskabelig evidens for bias og derved skabe et grundlag for en objektiv regulering.