Hvordan kan man skabe autentiske relationer mellem mennesker? og hvordan kan man gøre det i interaktive forestillinger? Kan man bruge denne viden i andre kontekster?

I mit speciale vil jeg undersøge, hvordan man kan kommunikere i en interaktiv forestilling/workshop, og hvordan man kan skabe autentiske og effektfulde relationer mellem performere og publikum.

Her vil jeg især fokusere på, hvordan man kan kommunikere igennem kroppen og med fysisk berøring, men jeg vil også inddrage andre elementer og sanser.

Igennem en undersøgelse af relationen mellem performer og publikum, og af forestillingens enkeltelementer kan vi opnå en dybere forståelse af hele forestillingen, men vi kan også bruge denne viden til at finde nye perspektiver på, hvordan relationer opstår mellem mennesker. Hvordan kan man f.eks. effektivt, tillidsfuldt og over kort tid skabe nære relationer mellem mennesker? Og hvordan kan man bruge denne viden i ikke-kunstneriske kontekster f.eks. i terapi, gruppeopgaver, behandling af traumepatienter, m.m.

I min redegørelse og analyse vil jeg inddrage teorier om affekt (f.eks. Ahmed) og kropsfænomenologi (f.eks. Merelau-Ponty eller Deleuze) for at undersøge kroppens potentiale og følelsernes betydning i relationer mellem publikum og performer.

Om muligt overvejer jeg også at inddrage enten kvalitative eller kvantitative interviews med publikum som har deltaget i de interaktive forestillinger eller workshopdeltagere på f.eks. Cantabile 2 eller Teatro de los Sentidos workshops, for at samle empiri om oplevelsen af relationen mellem performer og publikum.

Som empiriske materiale vil jeg tage udgangspunkt i konkrete forestillinger eller workshops, der beskæftiger sig med interaktive elementer og mødet mellem publikum og performer. Det kan f.eks. være værker og workshops af Teatro de los Sentidos og Cantabile 2, Sisters Hope, Fix og Foxy, Gobsquad, Punch Drunk og Cantabile 2.

 

Kontaktperson: Ida Fredericia

 

LindedIn: https://dk.linkedin.com/in/ida-fredericia-1a256249