Et studie af problemløsning ved menneskelige fejl og hvordan fejlkultur påvirker medarbejdere – et medarbejderperspektiv

 

I løbet af mit praktikforløb hos en stort dansk medicinal firma fik jeg til opgave at arbejde med problemløsning. Her blev jeg opmærksom på at den anvendte problemløsningsmetode (A3) var utilstrækkelig til at undersøge den menneskelige faktors betydning i forbindelse med opklaring af fejlhændelser i produktionen. Herfra udviklede min interesse sig fra alene at handle om menneskelige faktorer i forbindelse med fejl til også at omhandle det rum hvori man forsøger at finde årsagerne til at samme fejl forekommer gentagne gange. Hvad gør det ved medarbejderne at man fokuserer på fejlen og ikke på procesløsningen? Hvilken kultur opstår der mellem medarbejderne, når man ønsker at reducere antallet af fejl til nul? Hvordan kan man lære af en fejlfunktion og samtidig undgå at medarbejderen føler skyld over den opståede fejl?

 

Kontakt: Frederik Zingenberg