Visionen for min single er et portræt af den selvrealiseringskultur, der har vundet indpas i store dele af den vestlige verden og i særlig grad i Danmark. I takt med at vi som mennesker er blevet mere og mere fri af social arv, fattigdom og undertrykkende normer, oplever flere og flere af os en følelse af rodløshed og fortvivlelse i en postmoderne tidsalder, hvor alle døre står åbne.

I en verden, hvor alt er muligt, bliver perfektionen den nye normal, og det er en udbredt tese blandt forskere, at der er en sammenhæng mellem denne tendens og den voldsomme stigning i antallet mennesker, der går ned med stress eller en depression. Vi måler og vejer konstant os selv i et forsøg på at optimere vores karriere, kærlighedsliv, fysiske form og så videre i en endeløs jagt på perfektionen. Målet med min single er at tegne et portræt af denne postmoderne tidsalder og forsøge at beskrive, hvordan vi endte her som samfund.

En single er kort beskrevet en længere journalistisk fortælling, udgivet som en digital bog.