Riot Glasses er en social virksomhed som sælger briller med din styrke, inkluderet stel og forsending til 585 kr. Hver gang vi sælger et par briller sender vi et par briller til en trængende i et 3. verdens land. Hver gang vi sælger 100 par briller finansierer vi at en brlle iværksætter kan starte en virksomhed i Afrika.

Vision
På længere sigt er visionen med Riot Glasses at vi kan spille en seriøs rolle på det Danske brillemarked. Der igennem håber vi at starte en velgørenhedstrend i resten af branchen. Der er 1.000.000.000 mennesker i verden der mangler briller. Vi håber at afhjælpe dette socialt og økonomisk skævvridende problem.