Drift og anlæg af idrætsfaciliteter er den største post i det offentliges støtte til idrætten i Danmark. Samtidig støtter en lang række fonde idrætten i Danmark gennem anlæg af nye faciliteter, hvilket viser at der er en stor interesse for at udbrede idrætsfaciliteterne i Danmark fra andet end den offentlige sektor. Særligt gadeidrætten har i de seneste 5-10 år oplevet et markant politisk fokus med deraf følgende udvikling i de fysiske rammer til selvorganiseret gadeidræt. Min undren tager udgangspunkt i en hypotese om, at mange af de gadeidrætsfaciliteter f.eks. multibaner til boldspil, som hidtil er blevet bygget, i høj grad, tilgodeser en snæver målgruppe. Denne målgruppe kan eksempelvis karakteriseres ved at være drenge i 8-16 års alderen og dermed bliver andre målgrupper overset i denne proces. Jeg ønsker derfor i dette speciale at undersøge og afdække følgende problemformulering:

Hvordan bruger grupper af drenge og piger med etnisk dansk og anden etnisk baggrund end dansk gadeidrætsfaciliteter, og hvorvidt kan disse faciliteter indrettes, så de i højere grad tilgodeser mangfoldigheden i denne brugergruppe?

Formålet er således at afdække kompleksiteten i de forhold, som spiller en central rolle for brugerne af faciliteterne. En facilitet kan sjældent tilgodese alle målgrupper på én gang, men ønsket er gennem casestudiet at undersøge, hvordan man kan bygge faciliteter, der tilgodeser mangfoldigheden hos brugergrupperne.