Jeg skriver speciale i statskundskab. I kølvandet på Strukturreformen i 2007 var der et politisk ønske om, at kommunerne udviklede strategier for nærdemokrati, dvs. en strategi for, hvordan borgerne kan inddrages i de kommunale beslutningsprocesser.

Jeg arbejder ud fra den antagelse, at hvis borgerne i højere grad skal inddrages, er der behov for en dybere forståelse af, hvem de er, og hvordan de deltager. Med dette som udgangspunkt, skriver jeg speciale om borgerne som medproducenter af den offentlige styring og innovationsprocesser i kommunerne.

Mit formål er at udbygge borgernes rolle som medproducenter gennem et udvidet kendskab til, hvilke identiteter og selvopfattelser, der fremmer samarbejde og innovation.