Mundhug skal etablere en skole og et fortælleteater for unge mennesker med noget på hjerte. Vi ønsker at tilbyde os enten som selvstændig anden aktør for jobcenter og socialforvaltning eller konstituere os som en daghøjskole under kommunen. Vores brugergruppe kan bestå af nuværende eller tidligere psykiatribrugere, misbrugere eller mennesker med andre sociale vanskeligheder i alderen 18 – 25 år. Brugerne gennemgår et forløb på 3 – 6 måneder, hvor de gennem workshops arbejder med historier fra egne liv. Forløbet slutter med en fortælleforestilling for et betalende publikum. I forestillingen trækkes der på teaterteknik i form af lys, lyd og koreografi. Forestillingen er primært monologbaseret. De får derigennem kompetencer i skriftlig og mundtlig fremstilling, kropssprog og kommunikation, et overblik over egne færdigheder, et positivt selvbillede og bevidstheden om, at de kan forandre deres egen situation.

Som sidespor ønsker vi at udbrede kendskabet til og brugen af narrativitetsteori. Dette kunne eventuelt ske igennem en konference eller et seminar senere i projektfasen.