Projektet går ud på å utvikle en koncept der styrker uetablerede designere ut på markedet i form av formidling av mode i nye og spennende formater. Ved å selektere et antall designere der står for kvalitet, bæredyktighet og nytenkning vil prosjektet ta sikte på å bidra til designeres success i markedet, så vel som brukerens tilgang til ekskulsivt kvalitetstøy fra Danmarks design spirer.