Projektet Barselscafe for mødre med ADHD vil tilbyde en målrettet forebyggende indsats overfor familier, hvor mødrene er diagnosticeret med ADHD. Projektet ønskes etableret som et 2-
årigt metodeudviklingsprojekt.

Formålet er at undersøger og udvikle metoder til målrettede indsatser i forhold til mødre med ADHD og deres børn

Projektet skal hjælpe mødre med ADHD med at løse sociale problemer, kortlægge netværk, ressourcer og andre beskyttende faktorer, arbejde med psykoedukation, mestring af stres,
konflikter og ADHD i forhold til forældrerollen, bygge bro til offentlige tilbud og sociale myndigheder, hvor det er nødvendigt.

Det er hensigten at projektets tilbud skal sætte mødrene i stand til at mestre deres ADHD symptomer og forældrerollen så hensigtsmæssigt som muligt, med henblik på at forebygge
mistrivsel, adfærdsproblemer og omkostningstunge foranstaltninger i forhold til børnene.