Projektet omhandler Mandecentret København, der er et krisecentret for mænd, som befinder sig i en krisesituation på baggrund af et parbrud. Centret er en paragraf 110 organisation, og kan derigennem tilbyde bolig til de mænd, som befinder sig uden for boligmarkedet grundet deres krise. Det daglige arbejde består i terapeutiske samtaler for mændene med psykologer og kontaktpersoner, hvor de arbejder med såvel deres strukturelle udfordringer i form af boligmangel, kontakt til børn og evt. arbejdsløshed, som deres psykiske udfordringer.

 

Jeg undersøger interventionens opbygning, herunder krisedefinition, mandeforståelse, output/outcome af interventionen samt udformningen af de terapeutiske tilbud. Jeg er nysgerrig på, hvorledes interventionens design påvirker de tilknyttede mænd og deres muligheder for bedring gennem behandlingen.

 

Projektet er udformet som et mindre feltstudie, hvor jeg hovedsageligt observere det daglige arbejde samt følger et forløb med en beboer. Derudover vil jeg foretage interviews med ansatte, for at få klarhed over de spørgsmål som observationerne måtte bringe.

 

Kontakt: Sofie Tarpø Nedergaard // 50311079