Speciale i Performance-design på Roskilde Universitet.

Specialet tager udgangspunkt i helhedstænkningen omkring kultur og sundhed. Sundhed er også en oplevelse af sammenhæng og meningsfuldhed i tilværelsen. Hertil er det oplagt at udvikle det uudnyttede potentiale mellem sundhed og kultur. Herunder hvordan kulturelle oplevelser, aktiviteter og performances som sammenhængs- og meningsskabende element kan virke sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende. Det er bl.a. relevant, hvordan kulturelle processer kan skabe glæde, livskvalitet, bevægelse, netværk, samvær og sociale relationer, hvilke er essentielle for et sundt liv.
Der arbejdes med, hvordan kulturelle oplevelser kan konstitueres som reaktioner i krop og sind gennem sanselige og emotionelle indtryk, og hvordan en sådan aktivering af krop og sind kan anvendes til at påvirke sundeheden på den fysiske, mentale og sociale plan.

Der samarbejdes med Kolding Kommune, som har opsat en intention om at integrere deres Kulturpolitik og Sundhedspolitik i et tværfagligt udbytte. Samarbejdet ses i form af cases, som vil danne et empirisk grundlag.

/ Louisa Bruhn Adamsen